http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

gl

Index


glACreateContextTags()      

glACreateContextTags()

Synopsis

 GLAContext glACreateContextTags(
Tag Tag1,
...)

Function

This is the varargs version of gl.library/glACreateContext().
For information see gl.library/glACreateContext().

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.