http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

console

Index


CDInputHandler() RawKeyConvert()    

CDInputHandler()

Synopsis

struct InputEvent * CDInputHandler(
     struct InputEvent * events,
     APTR _cdihdata );

RawKeyConvert()

Synopsis

LONG RawKeyConvert(
     struct InputEvent * events,
     STRPTR buffer,
     struct KeyMap * keyMap );

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.