http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Zune metodi- ja atribuuttitunnisteet

Sisšllys

Varatut alueet

 • Alue 0x90400000-0x904FFFFF on varattu AROS:ille.
 • Alue 0x90420000-0x9042FFFF on varattu Zunen ydinluokille, kuten muimaster.library:n sis√§iset luokat (SVN:workbench/libs/muimaster).
 • Alue 0x90470000-0x9047FFFF on varattu AROS:in ydinluokille, kuten ulkoisille luokille (SVN:workbench/classes/zune).

Mukavuuden vuoksi ovat seuraavat definet käytettävissä:

MUIB_MUI = TAG_USER          = 0x80000000 /* Base for legacy MUI identifiers  */
MUIB_RSVD = (MUIB_MUI  | 0x10400000) = 0x90400000 /* Base for AROS reserved range   */
MUIB_ZUNE = (MUIB_RSVD | 0x00020000) = 0x90420000 /* Base for Zune core reserved range */
MUIB_AROS = (MUIB_RSVD | 0x00070000) = 0x90470000 /* Base for AROS core reserved range */

Tunnisteiden varaaminen

Tunnisteet ovat muodossa (BASE | 0x0000ccnn), missä:

 • BASE on joko MUIB_ZUNE tai MUIB_AROS.
 • cc on luokan numero.
 • nn on metodin taikka atribuutin numero.

Luokka-, metodi- ja atribuuttinumerot varataan sekventiaalisesti jotta tyhjät paikat löytyvät helposti. Metodi- ja atribuuttitunnisteet sijaitsevat eri numeroavaruudessa, joten metodilla voi olla (ja todennäköisesti onkin) sama tunniste kuin atribuutilla.

Kun uusi luokka luodaan, valitaan sopiva BASE riippuen luokan tyypistä. Sen jälkeen varataan luokan numero valitsemalla pienin mahdollinen vielä varaamaton numero. Luokan ensimmäinen metodi (ja ensimmäinen atribuutti) tulee saamaan tunnisteen (BASE | 0x0000cc00 | 0x00000000), ja toinen (BASE | 0x0000cc00 | 0x00000001) ja niin edelleen.

Tšrkešš

Aina varmista että päivität seuraavassa osiossa olevan arkiston luodessasi uuden luokan, metodin ja/tai atribuutin! Tämä on tarpeen jotteivät tunnisteet törmää toisiinsa.

Huomautus

Kaikki MUI luokat saavat omat alueensa Zunen ytimen alueelta missä varataan tunnisteet Zune laajennoksille näihin luokkiin (esim. lisättäessä uusi metodi MUIC_Window:ille).

Arkisto

AROS ydinluokat

Yleiskatsaus

Base Nimi Luokka
(MUIB_AROS | 0x00000000) MUIB_Clock Clock.mcc
(MUIB_AROS | 0x00000100) MUIB_Calendar Calendar.mcc
(MUIB_AROS | 0x00000200) MUIB_PrefsWindow PrefsWindow.mcc
(MUIB_AROS | 0x00000300) MUIB_IconImage IconImage.mcc
(MUIB_AROS | 0x00000400) MUIB_AboutWindow AboutWindow.mcc
(MUIB_AROS | 0x00000500) MUIB_PrefsEditor PrefsEditor.mcc
(MUIB_AROS | 0x00000600) MUIB_SystemPrefsWindow SystemPrefsWindow.mcc

Luokka: Clock.mcc

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_Clock | 0x00000000) MUIM_Clock_Timer  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Clock | 0x00000000) MUIA_Clock_Hour   X X   UWORD
(MUIB_Clock | 0x00000001) MUIA_Clock_Min   X X   UWORD
(MUIB_Clock | 0x00000002) MUIA_Clock_Sec   X X   UWORD
(MUIB_Clock | 0x00000003) MUIA_Clock_Time X X X   struct ClockData *
(MUIB_Clock | 0x00000004) MUIA_Clock_Ticked         BOOL
(MUIB_Clock | 0x00000005) MUIA_Clock_Frozen X X X   BOOL
(MUIB_Clock | 0x00000006) MUIA_Clock_EditHand X X X   WORD

Luokka: Calendar.mcc

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Calendar | 0x00000000) MUIA_Calendar_Date X X X   struct ClockData *
(MUIB_Calendar | 0x00000001) MUIA_Calendar_MonthDay   X X   UWORD
(MUIB_Calendar | 0x00000002) MUIA_Calendar_MonthDay0   X X   UWORD
(MUIB_Calendar | 0x00000003) MUIA_Calendar_Month   X X   UWORD
(MUIB_Calendar | 0x00000004) MUIA_Calendar_Month0   X X   UWORD
(MUIB_Calendar | 0x00000005) MUIA_Calendar_Year   X X   UWORD
(MUIB_Calendar | 0x00000006) MUIA_Calendar_DayLabels X       STRPTR [12]

Luokka: PrefsWindow.mcc

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_PrefsWindow | 0x00000000) MUIM_PrefsWindow_Test  
(MUIB_PrefsWindow | 0x00000001) MUIM_PrefsWindow_Revert  
(MUIB_PrefsWindow | 0x00000002) MUIM_PrefsWindow_Save  
(MUIB_PrefsWindow | 0x00000003) MUIM_PrefsWindow_Use  
(MUIB_PrefsWindow | 0x00000004) MUIM_PrefsWindow_Cancel  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_PrefsWindow | 0x00000000) MUIM_PrefsWindow_Test_Disabled X X X   BOOL
(MUIB_PrefsWindow | 0x00000001) MUIM_PrefsWindow_Revert_Disabled X X X   BOOL
(MUIB_PrefsWindow | 0x00000002) MUIM_PrefsWindow_Save_Disabled X X X   BOOL
(MUIB_PrefsWindow | 0x00000003) MUIM_PrefsWindow_Use_Disabled X X X   BOOL
(MUIB_PrefsWindow | 0x00000004) MUIM_PrefsWindow_Cancel_Disabled X X X   BOOL

Luokka: IconImage.mcc

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_IconImage | 0x00000000) MUIA_IconImage_DiskObject X       struct DiskObject *
(MUIB_IconImage | 0x00000001) MUIA_IconImage_File X       CONST_STRPTR

Luokka: AboutWindow.mcc

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_AboutWindow | 0x00000000) MUIA_AboutWindow_Image X       Object *
(MUIB_AboutWindow | 0x00000001) MUIA_AboutWindow_Title X       CONST_STRPTR
(MUIB_AboutWindow | 0x00000002) MUIA_AboutWindow_Version_Number X       CONST_STRPTR
(MUIB_AboutWindow | 0x00000003) MUIA_AboutWindow_Version_Date X       CONST_STRPTR
(MUIB_AboutWindow | 0x00000004) MUIA_AboutWindow_Version_Extra X       CONST_STRPTR
(MUIB_AboutWindow | 0x00000005) MUIA_AboutWindow_Copyright X       CONST_STRPTR
(MUIB_AboutWindow | 0x00000006) MUIA_AboutWindow_Description X       CONST_STRPTR
(MUIB_AboutWindow | 0x00000007) MUIA_AboutWindow_Authors X       struct TagItem *
(MUIB_AboutWindow | 0x00000008 MUIA_AboutWindow_Sponsors X       struct TagItem *

Zune ydinluokat

Yleiskatsaus

Base Nimi Luokka
(MUIB_ZUNE | 0x00004000) MUIB_ChunkyImage ChunkyImage.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00004100) MUIB_Scrollbutton Scrollbutton.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00004200) MUIB_IconList IconList.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00004300) MUIB_IconDrawerList IconDrawerList.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00004400) MUIB_IconVolumeList IconVolumeList.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00004500) MUIB_IconListview IconListview.mui

Luokka: ChunkyImage.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_ChunkyImage | 0x00000000) MUIA_ChunkyImage_Pixels X X X   UBYTE *
(MUIB_ChunkyImage | 0x00000001) MUIA_ChunkyImage_Palette X X X   UBYTE *
(MUIB_ChunkyImage | 0x00000002) MUIA_ChunkyImage_NumColors X X X   LONG
(MUIB_ChunkyImage | 0x00000003) MUIA_ChunkyImage_Modulo X X X   LONG

Luokka: Scrollbutton.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Scrollbutton | 0x00000000) MUIA_Scrollbutton_NewPosition     X   ULONG
(MUIB_Scrollbutton | 0x00000001) MUIA_Scrollbutton_Horiz   X X   WORD
(MUIB_Scrollbutton | 0x00000002) MUIA_Scrollbutton_Vert   X X   WORD
(MUIB_Scrollbutton | 0x00000003) MUIA_Scrollbutton_HorizProp     X   Object *
(MUIB_Scrollbutton | 0x00000004) MUIA_Scrollbutton_VertProp     X   Object *

Luokka: IconList.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_IconList | 0x00000000) MUIM_IconList_Clear  
(MUIB_IconList | 0x00000001) MUIM_IconList_Update  
(MUIB_IconList | 0x00000002) MUIM_IconList_Add  
(MUIB_IconList | 0x00000003) MUIM_IconList_NextSelected  
(MUIB_IconList | 0x00000004) MUIM_IconList_UnselectAll  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_IconList | 0x00000000) MUIA_IconList_DoubleClick     X   BOOL
(MUIB_IconList | 0x00000001) MUIA_IconList_Left     X   LONG
(MUIB_IconList | 0x00000002) MUIA_IconList_Top     X   LONG
(MUIB_IconList | 0x00000003) MUIA_IconList_Width     X   LONG
(MUIB_IconList | 0x00000004) MUIA_IconList_Height     X   LONG
(MUIB_IconList | 0x00000005) MUIA_IconList_IconsDropped     X   struct IconList_Entry *
(MUIB_IconList | 0x00000006) MUIA_IconList_Clicked     X   struct IconList_Click *

Luokka: IconDrawerList.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_IconDrawerList | 0x00000000) MUIA_IconDrawerList_Drawer X X X   LONG

Luokka: IconVolumeList.mui

Ei dokumentoituja metodeja tai atribuutteja.

Luokka: IconListview.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_IconListview | 0x00000000) MUIA_IconListview_IconList X   X   Object *
(MUIB_IconListview | 0x00000001) MUIA_IconListview_UseWinBorder X       BOOL

Zune laajennokset legacy MUI luokkiin

Yleiskatsaus

Base Nimi Luokka
(MUIB_ZUNE | 0x00000000) MUIB_Aboutmui Aboutmui.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000100) MUIB_Application Application.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000200) MUIB_Area Area.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000300) MUIB_Balance Balance.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000400) MUIB_Bitmap Bitmap.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000500) MUIB_Bodychunk Bodychunk.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000600) MUIB_Boopsi Boopsi.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000700) MUIB_Coloradjust Coloradjust.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000800) MUIB_Colorfield Colorfield.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000900) MUIB_Configdata Configdata.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000a00) MUIB_Cycle Cycle.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000b00) MUIB_Dataspace Dataspace.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000c00) MUIB_Family Family.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000d00) MUIB_Frameadjust Frameadjust.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000e00) MUIB_Framedisplay Framedisplay.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00000f00) MUIB_Gauge Gauge.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001000) MUIB_Group Group.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001100) MUIB_Imageadjust Imageadjust.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001200) MUIB_Imagedisplay Imagedisplay.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001300) MUIB_Image Image.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001400) MUIB_List List.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001500) MUIB_Floattext Floattext.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001600) MUIB_Volumelist Volumelist.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001700) MUIB_Scrmodelist Scrmodelist.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001800) MUIB_Dirlist Dirlist.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001900) MUIB_Listview Listview.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001a00) MUIB_Menustrip Menustrip.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001b00) MUIB_Menu Menu.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001c00) MUIB_Menuitem Menuitem.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001d00) MUIB_Notify Notify.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001e00) MUIB_Numeric Numeric.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00001f00) MUIB_Penadjust Penadjust.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002000) MUIB_Pendisplay Pendisplay.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002100) MUIB_Popasl Popasl.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002200) MUIB_Popframe Popframe.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002300) MUIB_Popimage Popimage.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002400) MUIB_Popobject Popobject.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002500) MUIB_Poplist Poplist.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002600) MUIB_Popscreen Popscreen.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002700) MUIB_Poppen Poppen.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002800) MUIB_Popstring Popstring.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002900) MUIB_Prop Prop.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002a00) MUIB_Radio Radio.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002b00) MUIB_Rectangle Rectange.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002c00) MUIB_Register Register.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002d00) MUIB_Scale Scale.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002e00) MUIB_Scrollbar Scrollbar.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00002f00) MUIB_Scrollgroup Scrollgroup.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00003000) MUIB_Semaphore Semaphore.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00003100) MUIB_Settingsgroup Settingsgroup.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00003200) MUIB_Settings Settings.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00003300) MUIB_Slider Slider.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00003400) MUIB_String String.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00003500) MUIB_Text Text.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00003600) MUIB_Window Window.mui
(MUIB_ZUNE | 0x00003700) MUIB_Virtgroup Virtgroup.mui

Luokka: Application.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_Application | 0x00000000) MUIM_Application_SetConfigdata  
(MUIB_Application | 0x00000001) MUIM_Application_OpenWindows  
(MUIB_Application | 0x00000002) MUIM_Application_Iconify  
(MUIB_Application | 0x00000003) MUIM_Application_Execute  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Application | 0x00000000) MUIA_Application_Configdata   X     Object *
(MUIB_Application | 0x00000001) MUIA_Application_Version_Number X   X   CONST_STRPTR
(MUIB_Application | 0x00000002) MUIA_Application_Version_Date X   X   CONST_STRPTR
(MUIB_Application | 0x00000003) MUIA_Application_Version_Extra X   X   CONST_STRPTR

Luokka: Area.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_Area | 0x00000000) MUIM_Layout  
(MUIB_Area | 0x00000001) MUIM_DrawParentBackground  
(MUIB_Area | 0x00000002) MUIM_DragQueryExtended X
(MUIB_Area | 0x00000003) MUIM_Timer X
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Area | 0x00000000) MUIA_NestedDisabled X X X   BOOL

Luokka: Balance.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Balance | 0x00000000) MUIA_Balance_Quiet X       LONG

Luokka: Boopsi.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Boopsi | 0x00000000) MUIA_Boopsi_OnlyTrigger   X   X BOOL

Luokka: Configdata.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_Configdata | 0x00000000) MUIM_Configdata_GetString  
(MUIB_Configdata | 0x00000001) MUIM_Configdata_GetULong  
(MUIB_Configdata | 0x00000002) MUIM_Configdata_SetULong  
(MUIB_Configdata | 0x00000003) MUIM_Configdata_SetImspec  
(MUIB_Configdata | 0x00000004) MUIM_Configdata_SetFramespec  
(MUIB_Configdata | 0x00000005) MUIM_Configdata_SetFont  
(MUIB_Configdata | 0x00000006) MUIM_Configdata_Save  
(MUIB_Configdata | 0x00000007) MUIM_Configdata_Load  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Configdata | 0x00000000) MUIA_Configdata_Application X       Object *
(MUIB_Configdata | 0x00000001) MUIA_Configdata_ZunePrefs     X X struct ZunePrefsNew *
(MUIB_Configdata | 0x00000002) MUIA_Configdata_ApplicationBase X       Object *

Luokka: Frameadjust.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Frameadjust | 0x00000000) MUIA_Frameadjust_Spec X   X   CONST_STRPTR

Luokka: Gauge.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Gauge | 0x00000000) MUIA_Gauge_DupInfoText X       BOOL

Luokka: Group.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_Group | 0x00000000) MUIM_Group_DoMethodNoForward  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Group | 0x00000000) MUIA_Group_Virtual X       BOOL

Luokka: Imageadjust.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_Imageadjust | 0x00000000) MUIM_Imageadjust_ReadExternal X

Luokka: Imagedisplay.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Imagedisplay | 0x00000000) MUIA_Imagedisplay_FreeHoriz X       BOOL
(MUIB_Imagedisplay | 0x00000001) MUIA_Imagedisplay_FreeVert X       BOOL

Luokka: List.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_List | 0x00000004) MUIM_List_SelectChange X
(MUIB_List | 0x00000005) MUIM_List_InsertSingleAsTree (removed)  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_List | 0x00000000) MUIA_List_HorizProp_Entries       X LONG
(MUIB_List | 0x00000001) MUIA_List_HorizProp_Visible       X LONG
(MUIB_List | 0x00000002) MUIA_List_HorizProp_First       X LONG

Huomautus

Lisäksi on seuraavat atribuuttialiakset määritetty:

Mistä Mihin
MUIA_List_VertProp_Entries MUIA_List_Prop_Entries
MUIA_List_VertProp_Visible MUIA_List_Prop_Visible
MUIA_List_VertProp_First MUIA_List_Prop_First

Luokka: Menuitem.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Menuitem | 0x00000000) MUIA_Menuitem_NewMenu     X   struct NewMenu *

Luokka: Notify.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_Notify | 0x00000000) MUIM_ConnectParent  
(MUIB_Notify | 0x00000001) MUIM_DisconnectParent  

Luokka: Penadjust.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Penadjust | 0x00000000) MUIA_Penadjust_Spec X X X X struct MUI_Penspec *

Luokka: Popframe.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_Popframe | 0x00000000) MUIM_Popframe_OpenWindow X
(MUIB_Popframe | 0x00000001) MUIM_Popframe_CloseWindow X

Luokka: Popimage.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_Popimage | 0x00000000) MUIM_Popimage_OpenWindow X
(MUIB_Popimage | 0x00000001) MUIM_Popimage_CloseWindow X

Luokka: Poppen.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_Poppen | 0x00000000) MUIM_Poppen_OpenWindow X
(MUIB_Poppen | 0x00000001) MUIM_Poppen_CloseWindow X

Luokka: Prop.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Prop | 0x00000000) MUIA_Prop_OnlyTrigger   X   X BOOL

Luokka: Text.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Text | 0x00000000) MUIA_Text_Editable X       BOOL
(MUIB_Text | 0x00000001) MUIA_Text_Multiline X       BOOL

Luokka: Window.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_Window | 0x00000000) MUIM_Window_AddControlCharHandler X
(MUIB_Window | 0x00000001) MUIM_Window_AllocGadgetID  
(MUIB_Window | 0x00000002) MUIM_Window_DrawBackground X
(MUIB_Window | 0x00000003) MUIM_Window_DragObject X
(MUIB_Window | 0x00000004) MUIM_Window_FreeGadgetID  
(MUIB_Window | 0x00000005) MUIM_Window_RecalcDisplay X
(MUIB_Window | 0x00000006) MUIM_Window_RemControlCharHandler X
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_Window | 0x00000000) MUIA_Window_EraseArea X       BOOL
(MUIB_Window | 0x00000001) MUIA_Window_WandererBackdrop   X     BOOL

Legacy MUI metodit ja atribuutit

Luokka: Aboutmui.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00422523) MUIA_Aboutmui_Application X       Object *

Luokka: Application.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x0042d21d) MUIM_Application_AboutMUI  
(MUIB_MUI | 0x0042f099) MUIM_Application_AddInputHandler  
(MUIB_MUI | 0x00424d68) MUIM_Application_CheckRefresh  
(MUIB_MUI | 0x0042c0a7) MUIM_Application_GetMenuCheck  
(MUIB_MUI | 0x0042a58f) MUIM_Application_GetMenuState  
(MUIB_MUI | 0x0042d0f5) MUIM_Application_Input  
(MUIB_MUI | 0x00427e59) MUIM_Application_InputBuffered  
(MUIB_MUI | 0x0042f90d) MUIM_Application_Load  
(MUIB_MUI | 0x00423ba6) MUIM_Application_NewInput  
(MUIB_MUI | 0x004299ba) MUIM_Application_OpenConfigWindow  
(MUIB_MUI | 0x00429ef8) MUIM_Application_PushMethod  
(MUIB_MUI | 0x0042e7af) MUIM_Application_RemInputHandler  
(MUIB_MUI | 0x004276ef) MUIM_Application_ReturnID  
(MUIB_MUI | 0x004227ef) MUIM_Application_Save  
(MUIB_MUI | 0x00424a80) MUIM_Application_SetConfigItem  
(MUIB_MUI | 0x0042a707) MUIM_Application_SetMenuCheck  
(MUIB_MUI | 0x00428bef) MUIM_Application_SetMenuState  
(MUIB_MUI | 0x00426479) MUIM_Application_ShowHelp  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x004260ab) MUIA_Application_Active X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00424842) MUIA_Application_Author X   X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042e07a) MUIA_Application_Base X   X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042dbce) MUIA_Application_Broker     X   Broker *
(MUIB_MUI | 0x00428f4b) MUIA_Application_BrokerHook X X X   struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x0042e0ad) MUIA_Application_BrokerPort X X X   struct MsgPort *
(MUIB_MUI | 0x0042c8d0) MUIA_Application_BrokerPri X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00428648) MUIA_Application_Commands X X X   struct MUI_Command *
(MUIB_MUI | 0x0042ef4d) MUIA_Application_Copyright X   X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x00421fc6) MUIA_Application_Description X   X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x004235cb) MUIA_Application_DiskObject X X X   struct DiskObject *
(MUIB_MUI | 0x00423bc6) MUIA_Application_DoubleStart     X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00421266) MUIA_Application_DropObject X X     Object *
(MUIB_MUI | 0x004257df) MUIA_Application_ForceQuit     X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x004293f4) MUIA_Application_HelpFile X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042a07f) MUIA_Application_Iconified   X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00428961) MUIA_Application_MenuAction     X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042540b) MUIA_Application_MenuHelp     X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x004252d9) MUIA_Application_Menustrip X       Object *
(MUIB_MUI | 0x00427c42) MUIA_Application_RexxHook X X X   struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x0042fd88) MUIA_Application_RexxMsg     X   struct RxMsg *
(MUIB_MUI | 0x0042d711) MUIA_Application_RexxString   X     STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042a2c8) MUIA_Application_SingleTask X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x00425711) MUIA_Application_Sleep   X     BOOL
(MUIB_MUI | 0x004281b8) MUIA_Application_Title X   X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x00425ee5) MUIA_Application_UseCommodities X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042e9a7) MUIA_Application_UsedClasses X       STRPTR []
(MUIB_MUI | 0x00422387) MUIA_Application_UseRexx X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042b33f) MUIA_Application_Version X   X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042bfe0) MUIA_Application_Window X       Object *
(MUIB_MUI | 0x00429abe) MUIA_Application_WindowList     X   struct List *
(MUIB_MUI | 0x00420e1f) MUIA_Application_Menu X   X   struct NewMenu *

Luokka: Area.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x00423874) MUIM_AskMinMax  
(MUIB_MUI | 0x0042d985) MUIM_Cleanup  
(MUIB_MUI | 0x00429d2e) MUIM_ContextMenuBuild  
(MUIB_MUI | 0x00420f0e) MUIM_ContextMenuChoice  
(MUIB_MUI | 0x00421c41) MUIM_CreateBubble  
(MUIB_MUI | 0x0042eb6f) MUIM_CreateDragImage  
(MUIB_MUI | 0x00428e93) MUIM_CreateShortHelp  
(MUIB_MUI | 0x00428d73) MUIM_CustomBackfill  
(MUIB_MUI | 0x004211af) MUIM_DeleteBubble  
(MUIB_MUI | 0x00423037) MUIM_DeleteDragImage  
(MUIB_MUI | 0x0042d35a) MUIM_DeleteShortHelp  
(MUIB_MUI | 0x004216bb) MUIM_DoDrag  
(MUIB_MUI | 0x0042c03a) MUIM_DragBegin  
(MUIB_MUI | 0x0042c555) MUIM_DragDrop  
(MUIB_MUI | 0x004251f0) MUIM_DragFinish  
(MUIB_MUI | 0x00420261) MUIM_DragQuery  
(MUIB_MUI | 0x0042edad) MUIM_DragReport  
(MUIB_MUI | 0x00426f3f) MUIM_Draw  
(MUIB_MUI | 0x004238ca) MUIM_DrawBackground  
(MUIB_MUI | 0x0042491a) MUIM_GoActive  
(MUIB_MUI | 0x00422c0c) MUIM_GoInactive  
(MUIB_MUI | 0x00426d66) MUIM_HandleEvent  
(MUIB_MUI | 0x00422a1a) MUIM_HandleInput  
(MUIB_MUI | 0x0042f20f) MUIM_Hide  
(MUIB_MUI | 0x00428354) MUIM_Setup  
(MUIB_MUI | 0x0042cc84) MUIM_Show  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042545b) MUIA_Background X X     LONG
(MUIB_MUI | 0x0042e552) MUIA_BottomEdge     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042b704) MUIA_ContextMenu X X X   Object *
(MUIB_MUI | 0x0042a2c1) MUIA_ContextMenuTrigger     X   Object *
(MUIB_MUI | 0x0042120b) MUIA_ControlChar X X X   char
(MUIB_MUI | 0x00420a63) MUIA_CustomBackfill X        
(MUIB_MUI | 0x00421ce7) MUIA_CycleChain X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00423661) MUIA_Disabled X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00420b6e) MUIA_Draggable X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042fbce) MUIA_Dropable X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x004294a3) MUIA_FillArea X X     BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042a92b) MUIA_FixHeight X       LONG
(MUIB_MUI | 0x004276f2) MUIA_FixHeightTxt X       STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042a3f1) MUIA_FixWidth X       LONG
(MUIB_MUI | 0x0042d044) MUIA_FixWidthTxt X       STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042be50) MUIA_Font X   X   struct TextFont *
(MUIB_MUI | 0x0042ac64) MUIA_Frame X       LONG
(MUIB_MUI | 0x0042ed76) MUIA_FramePhantomHoriz X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042d1c7) MUIA_FrameTitle X       STRPTR
(MUIB_MUI | 0x00423237) MUIA_Height     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00429615) MUIA_HorizDisappear X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00426db9) MUIA_HorizWeight X X X   WORD
(MUIB_MUI | 0x0042f2c0) MUIA_InnerBottom X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x004228f8) MUIA_InnerLeft X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x004297ff) MUIA_InnerRight X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00421eb6) MUIA_InnerTop X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042fb04) MUIA_InputMode X       LONG
(MUIB_MUI | 0x0042bec6) MUIA_LeftEdge     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x004293e4) MUIA_MaxHeight X       LONG
(MUIB_MUI | 0x0042f112) MUIA_MaxWidth X       LONG
(MUIB_MUI | 0x00423535) MUIA_Pressed     X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042ba82) MUIA_RightEdge     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042654b) MUIA_Selected X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00428fe3) MUIA_ShortHelp X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x00429ba8) MUIA_ShowMe X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042caac) MUIA_ShowSelState X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x00426435) MUIA_Timer     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042509b) MUIA_TopEdge     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042d12f) MUIA_VertDisappear X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x004298d0) MUIA_VertWeight X X X   WORD
(MUIB_MUI | 0x00421d1f) MUIA_Weight X       WORD
(MUIB_MUI | 0x0042b59c) MUIA_Width     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00421591) MUIA_Window     X   struct Window *
(MUIB_MUI | 0x0042669e) MUIA_WindowObject     X   Object *
(MUIB_MUI | 0x0042d76e) MUIA_ExportID X X X   ULONG

Luokka: Balance.mui

Ei dokumentoituja metodeja tai atribuutteja.

Luokka: Bitmap.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x004279bd) MUIA_Bitmap_Bitmap X X X   struct BitMap *
(MUIB_MUI | 0x00421560) MUIA_Bitmap_Height X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042e23d) MUIA_Bitmap_MappingTable X X X   UBYTE *
(MUIB_MUI | 0x00420c74) MUIA_Bitmap_Precision X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00423a47) MUIA_Bitmap_RemappedBitmap     X   struct BitMap *
(MUIB_MUI | 0x00425360) MUIA_Bitmap_SourceColors X X X   ULONG *
(MUIB_MUI | 0x00422805) MUIA_Bitmap_Transparent X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x004239d8) MUIA_Bitmap_UseFriend X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042eb3a) MUIA_Bitmap_Width X X X   LONG

Luokka: Bodychunk.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042ca67) MUIA_Bodychunk_Body X X X   UBYTE *
(MUIB_MUI | 0x0042de5f) MUIA_Bodychunk_Compression X X X   UBYTE
(MUIB_MUI | 0x0042c392) MUIA_Bodychunk_Depth X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00423b0e) MUIA_Bodychunk_Masking X X X   UBYTE

Luokka: Boopsi.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00426999) MUIA_Boopsi_Class X X X   struct IClass *
(MUIB_MUI | 0x0042bfa3) MUIA_Boopsi_ClassID X X X   char *
(MUIB_MUI | 0x0042757f) MUIA_Boopsi_MaxHeight X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042bcb1) MUIA_Boopsi_MaxWidth X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x00422c93) MUIA_Boopsi_MinHeight X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x00428fb2) MUIA_Boopsi_MinWidth X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x00420178) MUIA_Boopsi_Object     X   Object *
(MUIB_MUI | 0x0042f4bd) MUIA_Boopsi_Remember X       ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042b8d7) MUIA_Boopsi_Smart X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042bae7) MUIA_Boopsi_TagDrawInfo X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042bc71) MUIA_Boopsi_TagScreen X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042e11d) MUIA_Boopsi_TagWindow X X X   ULONG

Luokka: Coloradjust.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00420eaa) MUIA_Coloradjust_Red X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x004285ab) MUIA_Coloradjust_Green X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042b8a3) MUIA_Coloradjust_Blue X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042f899) MUIA_Coloradjust_RGB X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042ec59) MUIA_Coloradjust_ModeID X X X   ULONG

Luokka: Colorfield.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042713a) MUIA_Colorfield_Pen     X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x004279f6) MUIA_Colorfield_Red X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x00424466) MUIA_Colorfield_Green X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042d3b0) MUIA_Colorfield_Blue X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042677a) MUIA_Colorfield_RGB X X X   ULONG *

Luokka: Configdata.mui

Ei dokumentoituja metodeja tai atribuutteja.

Luokka: Cycle.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00421788) MUIA_Cycle_Active X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00420629) MUIA_Cycle_Entries X       STRPTR

Luokka: Dataspace.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x00423366) MUIM_Dataspace_Add  
(MUIB_MUI | 0x0042b6c9) MUIM_Dataspace_Clear  
(MUIB_MUI | 0x0042832c) MUIM_Dataspace_Find  
(MUIB_MUI | 0x00423e2b) MUIM_Dataspace_Merge  
(MUIB_MUI | 0x00420dfb) MUIM_Dataspace_ReadIFF  
(MUIB_MUI | 0x0042dce1) MUIM_Dataspace_Remove  
(MUIB_MUI | 0x00425e8e) MUIM_Dataspace_WriteIFF  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00424cf9) MUIA_Dataspace_Pool X       APTR

Luokka: Family.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x0042e200) MUIM_Family_AddHead  
(MUIB_MUI | 0x0042d752) MUIM_Family_AddTail  
(MUIB_MUI | 0x00424d34) MUIM_Family_Insert  
(MUIB_MUI | 0x0042f8a9) MUIM_Family_Remove  
(MUIB_MUI | 0x00421c49) MUIM_Family_Sort  
(MUIB_MUI | 0x0042c14a) MUIM_Family_Transfer  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042c696) MUIA_Family_Child X       Object *
(MUIB_MUI | 0x00424b9e) MUIA_Family_List     X   struct MinList *

Luokka: Frameadjust.mui

Ei dokumentoituja metodeja tai atribuutteja.

Luokka: Framedisplay.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00421794) MUIA_Framedisplay_Spec X X X   struct MUI_FrameSpec *

Luokka: Gauge.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042f0dd) MUIA_Gauge_Current X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042d8df) MUIA_Gauge_Divide X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x004232dd) MUIA_Gauge_Horiz X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042bf15) MUIA_Gauge_InfoText X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042bcdb) MUIA_Gauge_Max X X X   LONG

Luokka: Group.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x0042d1cc) MUIM_Group_ExitChange  
(MUIB_MUI | 0x00420887) MUIM_Group_InitChange  
(MUIB_MUI | 0x80427417) MUIM_Group_Sort  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00424199) MUIA_Group_ActivePage X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x004226e6) MUIA_Group_Child X       Object *
(MUIB_MUI | 0x00424748) MUIA_Group_ChildList     X   struct List *
(MUIB_MUI | 0x0042f416) MUIA_Group_Columns X X     LONG
(MUIB_MUI | 0x00421422) MUIA_Group_Forward   X     BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042536b) MUIA_Group_Horiz X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042c651) MUIA_Group_HorizSpacing X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042c3b2) MUIA_Group_LayoutHook X       struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x00421a5f) MUIA_Group_PageMode X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042b68f) MUIA_Group_Rows X X     LONG
(MUIB_MUI | 0x0042037e) MUIA_Group_SameHeight X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x00420860) MUIA_Group_SameSize X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042b3ec) MUIA_Group_SameWidth X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042866d) MUIA_Group_Spacing X X     LONG
(MUIB_MUI | 0x0042e1bf) MUIA_Group_VertSpacing X X X   LONG

Luokka: Imageadjust.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00422f2b) MUIA_Imageadjust_Type X       LONG
(MUIB_MUI | 0x004279e1) MUIA_Imageadjust_Spec     X   char *

Luokka: Imagedisplay.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042a547) MUIA_Imagedisplay_Spec X X X   struct MUI_ImageSpec *

Luokka: Image.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042815d) MUIA_Image_FontMatch X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x00429f26) MUIA_Image_FontMatchHeight X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x004239bf) MUIA_Image_FontMatchWidth X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042da84) MUIA_Image_FreeHoriz X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042ea28) MUIA_Image_FreeVert X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x00424f3d) MUIA_Image_OldImage X       struct Image *
(MUIB_MUI | 0x004233d5) MUIA_Image_Spec X       char *
(MUIB_MUI | 0x0042a3ad) MUIA_Image_State X X     LONG

Luokka: List.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x0042ad89) MUIM_List_Clear  
(MUIB_MUI | 0x00421b68) MUIM_List_Compare  
(MUIB_MUI | 0x0042d662) MUIM_List_Construct  
(MUIB_MUI | 0x00429804) MUIM_List_CreateImage  
(MUIB_MUI | 0x00420f58) MUIM_List_DeleteImage  
(MUIB_MUI | 0x00427d51) MUIM_List_Destruct  
(MUIB_MUI | 0x00425377) MUIM_List_Display  
(MUIB_MUI | 0x0042468c) MUIM_List_Exchange  
(MUIB_MUI | 0x004280ec) MUIM_List_GetEntry  
(MUIB_MUI | 0x00426c87) MUIM_List_Insert  
(MUIB_MUI | 0x004254d5) MUIM_List_InsertSingle  
(MUIB_MUI | 0x0042baab) MUIM_List_Jump  
(MUIB_MUI | 0x004253c2) MUIM_List_Move  
(MUIB_MUI | 0x00425f17) MUIM_List_NextSelected  
(MUIB_MUI | 0x00427993) MUIM_List_Redraw  
(MUIB_MUI | 0x0042647e) MUIM_List_Remove  
(MUIB_MUI | 0x004252d8) MUIM_List_Select  
(MUIB_MUI | 0x00422275) MUIM_List_Sort  
(MUIB_MUI | 0x00425f48) MUIM_List_TestPos  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042391c) MUIA_List_Active X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042850d) MUIA_List_AdjustHeight X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042354a) MUIA_List_AdjustWidth X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042a445) MUIA_List_AutoVisible X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00425c14) MUIA_List_CompareHook X X     struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x0042894f) MUIA_List_ConstructHook X X     struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x004297ce) MUIA_List_DestructHook X X     struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x0042b4d5) MUIA_List_DisplayHook X X     struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x00426099) MUIA_List_DragSortable X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042aba6) MUIA_List_DropMark     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00421654) MUIA_List_Entries     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x004238d4) MUIA_List_First     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00423c0a) MUIA_List_Format X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042d0cd) MUIA_List_InsertPosition     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042d1c3) MUIA_List_MinLineHeight X       LONG
(MUIB_MUI | 0x0042c2c6) MUIA_List_MultiTestHook X X     struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x00423431) MUIA_List_Pool X       APTR
(MUIB_MUI | 0x0042a4eb) MUIA_List_PoolPuddleSize X       ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042c48c) MUIA_List_PoolThreshSize X       ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042d8c7) MUIA_List_Quiet   X     BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042c6f3) MUIA_List_ShowDropMarks X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042c0a0) MUIA_List_SourceArray X       APTR
(MUIB_MUI | 0x00423e66) MUIA_List_Title X X X   char *
(MUIB_MUI | 0x0042191f) MUIA_List_Visible     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042a8f5) MUIA_List_Prop_Entries   X X X LONG
(MUIB_MUI | 0x004273e9) MUIA_List_Prop_Visible   X X X LONG
(MUIB_MUI | 0x00429df3) MUIA_List_Prop_First   X X X LONG

Luokka: Floattext.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042dc03) MUIA_Floattext_Justify X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00425c7d) MUIA_Floattext_SkipChars X X     STRPTR
(MUIB_MUI | 0x00427d17) MUIA_Floattext_TabSize X X     LONG
(MUIB_MUI | 0x0042d16a) MUIA_Floattext_Text X X X   STRPTR

Luokka: Volumelist.mui

Ei dokumentoituja metodeja tai atribuutteja.

Luokka: Scrmodelist.mui

Ei dokumentoituja metodeja tai atribuutteja.

Luokka: Dirlist.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x00422d71) MUIM_Dirlist_ReRead  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042760a) MUIA_Dirlist_AcceptPattern X X     STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042ea41) MUIA_Dirlist_Directory X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042b379) MUIA_Dirlist_DrawersOnly X X     BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042896a) MUIA_Dirlist_FilesOnly X X     BOOL
(MUIB_MUI | 0x00424ad2) MUIA_Dirlist_FilterDrawers X X     BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042ae19) MUIA_Dirlist_FilterHook X X     struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x00428653) MUIA_Dirlist_MultiSelDirs X X     BOOL
(MUIB_MUI | 0x00429e26) MUIA_Dirlist_NumBytes     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00429cb8) MUIA_Dirlist_NumDrawers     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042a6f0) MUIA_Dirlist_NumFiles     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00426176) MUIA_Dirlist_Path     X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x00424808) MUIA_Dirlist_RejectIcons X X     BOOL
(MUIB_MUI | 0x004259c7) MUIA_Dirlist_RejectPattern X X     STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042bbb9) MUIA_Dirlist_SortDirs X X     LONG
(MUIB_MUI | 0x00421896) MUIA_Dirlist_SortHighLow X X     BOOL
(MUIB_MUI | 0x004228bc) MUIA_Dirlist_SortType X X     LONG
(MUIB_MUI | 0x004240de) MUIA_Dirlist_Status     X   LONG

Luokka: Listview.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042d1b3) MUIA_Listview_ClickColumn     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042b296) MUIA_Listview_DefClickColumn X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00424635) MUIA_Listview_DoubleClick X   X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00425cd3) MUIA_Listview_DragType X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042682d) MUIA_Listview_Input X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042bcce) MUIA_Listview_List X   X   Object *
(MUIB_MUI | 0x00427e08) MUIA_Listview_MultiSelect X       LONG
(MUIB_MUI | 0x0042b1b4) MUIA_Listview_ScrollerPos X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042178f) MUIA_Listview_SelectChange     X   BOOL

Luokka: Menustrip.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042815b) MUIA_Menustrip_Enabled X X X   BOOL

Luokka: Menu.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042ed48) MUIA_Menu_Enabled X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042a0e3) MUIA_Menu_Title X X X   STRPTR

Luokka: Menuitem.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042562a) MUIA_Menuitem_Checked X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00425ace) MUIA_Menuitem_Checkit X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042b9cc) MUIA_Menuitem_CommandString X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042ae0f) MUIA_Menuitem_Enabled X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00420bc6) MUIA_Menuitem_Exclude X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00422030) MUIA_Menuitem_Shortcut X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x004218be) MUIA_Menuitem_Title X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x00424d5c) MUIA_Menuitem_Toggle X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00426f32) MUIA_Menuitem_Trigger     X   struct MenuItem *

Luokka: Notify.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x0042b96b) MUIM_CallHook  
(MUIB_MUI | 0x00420f1c) MUIM_Export  
(MUIB_MUI | 0x0042c196) MUIM_FindUData  
(MUIB_MUI | 0x00423edb) MUIM_GetConfigItem  
(MUIB_MUI | 0x0042ed0c) MUIM_GetUData  
(MUIB_MUI | 0x0042d012) MUIM_Import  
(MUIB_MUI | 0x0042d240) MUIM_KillNotify  
(MUIB_MUI | 0x0042b145) MUIM_KillNotifyObj  
(MUIB_MUI | 0x0042d356) MUIM_MultiSet  
(MUIB_MUI | 0x0042216f) MUIM_NoNotifySet  
(MUIB_MUI | 0x0042c9cb) MUIM_Notify  
(MUIB_MUI | 0x0042549a) MUIM_Set  
(MUIB_MUI | 0x00422590) MUIM_SetAsString  
(MUIB_MUI | 0x0042c920) MUIM_SetUData  
(MUIB_MUI | 0x0042ca19) MUIM_SetUDataOnce  
(MUIB_MUI | 0x00428d86) MUIM_WriteLong  
(MUIB_MUI | 0x00424bf4) MUIM_WriteString  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042d3ee) MUIA_ApplicationObject     X   Object *
(MUIB_MUI | 0x00421955) MUIA_AppMessage     X   struct AppMessage *
(MUIB_MUI | 0x0042a825) MUIA_HelpLine X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00420b85) MUIA_HelpNode X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x004237f9) MUIA_NoNotify   X     BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042d76e) MUIA_ObjectID X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042e35f) MUIA_Parent     X   Object *
(MUIB_MUI | 0x00427eaa) MUIA_Revision     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00420313) MUIA_UserData X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x00422301) MUIA_Version     X   LONG

Luokka: Numeric.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x004243a7) MUIM_Numeric_Decrease  
(MUIB_MUI | 0x00426ecd) MUIM_Numeric_Increase  
(MUIB_MUI | 0x0042032c) MUIM_Numeric_ScaleToValue  
(MUIB_MUI | 0x0042ab0a) MUIM_Numeric_SetDefault  
(MUIB_MUI | 0x00424891) MUIM_Numeric_Stringify  
(MUIB_MUI | 0x00423e4f) MUIM_Numeric_ValueToScale  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00421594) MUIA_Numeric_CheckAllSizes X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x004263e8) MUIA_Numeric_Default X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x004263e9) MUIA_Numeric_Format X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042d78a) MUIA_Numeric_Max X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042e404) MUIA_Numeric_Min X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042f2a0) MUIA_Numeric_Reverse X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x004294a7) MUIA_Numeric_RevLeftRight X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x004252dd) MUIA_Numeric_RevUpDown X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042ae3a) MUIA_Numeric_Value X X X   LONG

Luokka: Penadjust.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00421cbb) MUIA_Penadjust_PSIMode X       BOOL

Luokka: Pendisplay.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x004243a7) MUIM_Pendisplay_SetColormap  
(MUIB_MUI | 0x00426ecd) MUIM_Pendisplay_SetMUIPen  
(MUIB_MUI | 0x0042032c) MUIM_Pendisplay_SetRGB  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042a748) MUIA_Pendisplay_Pen     X   Object *
(MUIB_MUI | 0x0042dc24) MUIA_Pendisplay_Reference X X X   Object *
(MUIB_MUI | 0x0042a1a9) MUIA_Pendisplay_RGBcolor X X X   struct MUI_RGBcolor *
(MUIB_MUI | 0x0042a204) MUIA_Pendisplay_Spec X X X   struct MUI_PenSpec *

Luokka: Popasl.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00421b37) MUIA_Popasl_Active     X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042b703) MUIA_Popasl_StartHook X X X   struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x0042d8d2) MUIA_Popasl_StopHook X X X   struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x0042df3d) MUIA_Popasl_Type X   X   ULONG

Luokka: Popframe.mui

Ei dokumentoituja metodeja tai atribuutteja.

Luokka: Popimage.mui

Ei dokumentoituja metodeja tai atribuutteja.

Luokka: Popobject.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00424cb5) MUIA_Popobject_Follow X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042a5a3) MUIA_Popobject_Light X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x004293e3) MUIA_Popobject_Object X   X   Object *
(MUIB_MUI | 0x0042db44) MUIA_Popobject_ObjStrHook X X X   struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x0042fbe1) MUIA_Popobject_StrObjHook X X X   struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x004252ec) MUIA_Popobject_Volatile X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042f194) MUIA_Popobject_WindowHook X X X   struct Hook *

Luokka: Poplist.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042084c) MUIA_Poplist_Array X       char **

Luokka: Popscreen.mui

Ei dokumentoituja metodeja tai atribuutteja.

Luokka: Poppen.mui

Ei dokumentoituja metodeja tai atribuutteja.

Luokka: Popstring.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x0042dc52) MUIM_Popstring_Close  
(MUIB_MUI | 0x004258ba) MUIM_Popstring_Open  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042d0b9) MUIA_Popstring_Button X   X   Object *
(MUIB_MUI | 0x004256bf) MUIA_Popstring_CloseHook X X X   struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x00429d00) MUIA_Popstring_OpenHook X X X   struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x004239ea) MUIA_Popstring_String X   X   Object *
(MUIB_MUI | 0x00422b7a) MUIA_Popstring_Toggle X X X   BOOL

Luokka: Prop.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x00420dd1) MUIM_Prop_Decrease  
(MUIB_MUI | 0x0042cac0) MUIM_Prop_Increase  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042fbdb) MUIA_Prop_Entries X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042d4b2) MUIA_Prop_First X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042f4f3) MUIA_Prop_Horiz X   X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00429c3a) MUIA_Prop_Slider X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042deee) MUIA_Prop_UseWinBorder X       LONG
(MUIB_MUI | 0x0042fea6) MUIA_Prop_Visible X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00429839) MUIA_Prop_Release     X X BOOL
(MUIB_MUI | 0x00427c5e) MUIA_Prop_DeltaFactor X X     LONG
(MUIB_MUI | 0x004236ce) MUIA_Prop_DoSmooth X       LONG

Luokka: Radio.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00429b41) MUIA_Radio_Active X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042b6a1) MUIA_Radio_Entries X       STRPTR *

Luokka: Rectange.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00426689) MUIA_Rectangle_BarTitle X   X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042c943) MUIA_Rectangle_HBar X   X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00422204) MUIA_Rectangle_VBar X   X   BOOL

Luokka: Register.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042349b) MUIA_Register_Frame X   X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x004297ec) MUIA_Register_Titles X   X   STRPTR

Luokka: Scale.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042919a) MUIA_Scale_Horiz X X X   BOOL

Luokka: Scrollbar.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042fb6b) MUIA_Scrollbar_Type X       LONG

Luokka: Scrollgroup.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00421261) MUIA_Scrollgroup_Contents X   X   Object *
(MUIB_MUI | 0x004292f3) MUIA_Scrollgroup_FreeHoriz X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x004224f2) MUIA_Scrollgroup_FreeVert X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042b63d) MUIA_Scrollgroup_HorizBar     X   Object *
(MUIB_MUI | 0x004284c1) MUIA_Scrollgroup_UseWinBorder X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042cdc0) MUIA_Scrollgroup_VertBar     X   Object *

Luokka: Semaphore.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x00426ce2) MUIM_Semaphore_Attempt  
(MUIB_MUI | 0x00422551) MUIM_Semaphore_AttemptShared  
(MUIB_MUI | 0x004276f0) MUIM_Semaphore_Obtain  
(MUIB_MUI | 0x0042ea02) MUIM_Semaphore_ObtainShared  
(MUIB_MUI | 0x00421f2d) MUIM_Semaphore_Release  

Luokka: Settingsgroup.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x00427043) MUIM_Settingsgroup_ConfigToGadgets  
(MUIB_MUI | 0x00425242) MUIM_Settingsgroup_GadgetsToConfig  

Luokka: Settings.mui

Ei dokumentoituja metodeja eikä atributteja.

Luokka: Slider.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042fad1) MUIA_Slider_Horiz X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00420b26) MUIA_Slider_Quiet X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042ae3a) MUIA_Slider_Level X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042d78a) MUIA_Slider_Max X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042e404) MUIA_Slider_Min X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042f2a0) MUIA_Slider_Reverse X X X   BOOL

Luokka: String.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042e3e1) MUIA_String_Accept X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042026c) MUIA_String_Acknowledge     X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x004226de) MUIA_String_AdvanceOnCR X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00420fd2) MUIA_String_AttachedList X X X   Object *
(MUIB_MUI | 0x00428b6c) MUIA_String_BufferPos   X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00428ffd) MUIA_String_Contents X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042ccbf) MUIA_String_DisplayPos   X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00424c33) MUIA_String_EditHook X X X   struct Hook *
(MUIB_MUI | 0x00427484) MUIA_String_Format X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00426e8a) MUIA_String_Integer X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x00421569) MUIA_String_LonelyEditHook X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00424984) MUIA_String_MaxLen X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042179c) MUIA_String_Reject X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x00428769) MUIA_String_Secret X   X   BOOL

Luokka: Text.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x0042f8dc) MUIA_Text_Contents X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x004218ff) MUIA_Text_HiChar X       char
(MUIB_MUI | 0x004214f5) MUIA_Text_HiCharIdx X       char
(MUIB_MUI | 0x0042566d) MUIA_Text_PreParse X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x00424d0a) MUIA_Text_SetMax X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x00424e10) MUIA_Text_SetMin X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x00420d8b) MUIA_Text_SetVMax X       BOOL

Luokka: Window.mui

Metodit
Tunniste Nimi P
(MUIB_MUI | 0x00422cc0) MUIM_Window_ActionIconify  
(MUIB_MUI | 0x004203b7) MUIM_Window_AddEventHandler  
(MUIB_MUI | 0x0042ab26) MUIM_Window_Cleanup  
(MUIB_MUI | 0x0042679e) MUIM_Window_RemEventHandler  
(MUIB_MUI | 0x0042913d) MUIM_Window_ScreenToBack  
(MUIB_MUI | 0x004227a4) MUIM_Window_ScreenToFront  
(MUIB_MUI | 0x0042c34c) MUIM_Window_Setup  
(MUIB_MUI | 0x0042945e) MUIM_Window_Snapshot  
(MUIB_MUI | 0x0042152e) MUIM_Window_ToBack  
(MUIB_MUI | 0x0042554f) MUIM_Window_ToFront  
(MUIB_MUI | 0x00420414) MUIM_Window_GetMenuCheck  
(MUIB_MUI | 0x00420d2f) MUIM_Window_GetMenuState  
(MUIB_MUI | 0x00426510) MUIM_Window_SetCycleChain  
(MUIB_MUI | 0x00422243) MUIM_Window_SetMenuCheck  
(MUIB_MUI | 0x00422b5e) MUIM_Window_SetMenuState  
Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00428d2f) MUIA_Window_Activate X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00427925) MUIA_Window_ActiveObject   X X   Object *
(MUIB_MUI | 0x0042cce3) MUIA_Window_AltHeight X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00422d65) MUIA_Window_AltLeftEdge X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x0042e99b) MUIA_Window_AltTopEdge X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x004260f4) MUIA_Window_AltWidth X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x004280cf) MUIA_Window_AppWindow X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042c0bb) MUIA_Window_Backdrop X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x00429b79) MUIA_Window_Borderless X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042a110) MUIA_Window_CloseGadget X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042e86e) MUIA_Window_CloseRequest     X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x004294d7) MUIA_Window_DefaultObject X X X   Object *
(MUIB_MUI | 0x00421923) MUIA_Window_DepthGadget X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x00424c36) MUIA_Window_DisableKeys X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042045d) MUIA_Window_DragBar X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042bd0e) MUIA_Window_FancyDrawing X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00425846) MUIA_Window_Height X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x004201bd) MUIA_Window_ID X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x004247d8) MUIA_Window_InputEvent     X   struct InputEvent *
(MUIB_MUI | 0x0042b5aa) MUIA_Window_IsSubWindow X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x00426c65) MUIA_Window_LeftEdge X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00427521) MUIA_Window_MenuAction X X X   ULONG
(MUIB_MUI | 0x0042855e) MUIA_Window_Menustrip X   X   Object *
(MUIB_MUI | 0x0042bf9b) MUIA_Window_MouseObject     X   Object *
(MUIB_MUI | 0x0042372a) MUIA_Window_NeedsMouseObject X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x00429df5) MUIA_Window_NoMenus X X     BOOL
(MUIB_MUI | 0x00428aa0) MUIA_Window_Open   X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x004278e4) MUIA_Window_PublicScreen X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x004201f4) MUIA_Window_RefWindow X X     Object *
(MUIB_MUI | 0x0042cba5) MUIA_Window_RootObject X X X   Object *
(MUIB_MUI | 0x0042df4f) MUIA_Window_Screen X X X   struct Screen *
(MUIB_MUI | 0x004234b0) MUIA_Window_ScreenTitle X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x0042e33d) MUIA_Window_SizeGadget X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x00424780) MUIA_Window_SizeRight X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042e7db) MUIA_Window_Sleep   X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042ad3d) MUIA_Window_Title X X X   STRPTR
(MUIB_MUI | 0x00427c66) MUIA_Window_TopEdge X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00424e79) MUIA_Window_UseBottomBorderScroller X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042433e) MUIA_Window_UseLeftBorderScroller X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042c05e) MUIA_Window_UseRightBorderScroller X X X   BOOL
(MUIB_MUI | 0x0042dcae) MUIA_Window_Width X   X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00426a42) MUIA_Window_Window     X   struct Window *
(MUIB_MUI | 0x0042db94) MUIA_Window_Menu X       struct NewMenu *

Luokka: Virtgroup.mui

Atribuutit
Tunniste Nimi I S G P Tyyppi
(MUIB_MUI | 0x00423038) MUIA_Virtgroup_Height     X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00427f7e) MUIA_Virtgroup_Input X       BOOL
(MUIB_MUI | 0x00429371) MUIA_Virtgroup_Left X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00425200) MUIA_Virtgroup_Top X X X   LONG
(MUIB_MUI | 0x00427c49) MUIA_Virtgroup_Width     X   LONG

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. All rights reserved.
Amigaģ, AmigaOSģ, Workbench and Intuition are trademarks of Amiga Inc. All other trademarks belong to their respective owners.