http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Xmas update

Author:Paolo Besser
Date:2008-12-21

First of all, we wish you a Merry Christams and a Happy New Year 2009! 2008 has been an important year for AROS development, since many things happened during the last 12 months and many projects have been started in the meanwhile. Here is a summary of them...

Latest updates

Stanislaw Szymczyk has made AROS self-compilable. This means you can now compile AROS (or its parts) on AROS itself, without the need of any external tool. An almost complete development chain is already available on our nightly builds, while some of the needed tools are available through The Archives. You may read more about this straight from Cogville.

Krzysztof Smiechowicz is making many useful things for AROS. He just ported MPlayer, so we can now watch our favorite movie files in many compression formats, including AVI, MPEG, MOV, DIVX, XVID and many others. MPlayer is a good music player, too.

Paolo Besser has released version 1.0 of his VmwAROS distribution, both as a bootable and installable Live-DVD, and as a pre-configured virtual machine for VMware, introducing many new features. VmwAROS is tailored both to end users and developers, since it includes games, applications, network clients and a complete AROS development chain. Former Amiga users might be interested in AmiBridge, a scripting tool which allows launching AmigaOS applications in UAE straight from AROS.

Michal Schulz has found an issue which prevented AROS from correctly booting on VirtualBOX, and he introduced a workaround. Tomasz Wiszkowski has corrected a really annoying bug in our ata.device, and now we can use CDs and DVDs flawlessly again. But all AROS developers are spotting bugs and trying to fix them. You are welcome to help us using the bug tracker when you find one.

Soon (or late) on an AROS box near you...

We generally don't talk about pending projects on this page. We prefer to announce here only the concrete results we have already reached. It's Christmas, however, so maybe an exception would be nice. Here are some projects AROS developers are working on.

Michal Schulz is working on the mass storage bounty, whose goal is "producing a DOS device that we can mount to use a filesystem on a USB stick". Michal has already got some interesting results, which he talks about in his personal blog. Michal Schulz is also still porting AROS to the Efika PPC platform.

Stanislaw Szymczyk is working on the port an open source browser to AROS bounty. He started with Netsurf, but he turned to OWB. He recently posted a very initial, but promising screenshot on AROS-EXEC.

Krzysztof Smiechowicz, Staf Verhaegen, Markus Weiss and others are working on the AROS ABI v1. You can see some progress in its documentation here.

Matthias Rustler is porting Ignition to AROS, a spreadsheet application recently re-released under the terms of the GPL license. He has already made some interesting progress. This screenshot looks great.

Status update

Author:Paolo Besser
Date:2008-10-22

Latest updates

Many things happened during the last summer and AROS developers are constantly improving the operating system:

Paolo Besser has released the new 0.9.1 beta version of his VmwAROS distribution, which introduces improvements in the GUI style and all the following enhancements to system files. New software has been added or updated as well. Once again, the distribution is available in two flavours: a live CD which runs on top of any X86 hardware and can be installed on the hard drive, and a virtual environment for VMware.

Pavel Fedin is working on a Windows-hosted version of AROS. You can read something about his progresses here. Michal Schulz has completed porting AROS to the SAM 440EP board and now he's porting AROS to the Efika PPC platform.

Joăo Ralha is helping us translating catalogs to Portuguese.

Krzysztof Smiechowicz has enabled GRUB2 in the nightly builds, changing the bootloader AROS used from the beginning. GRUB2 allows more options and is much more compatible with modern hardware than its old version, so this change should also reduce glitches AROS had on some configurations at boot time.

Nick Andrews has released Sis 900 and e1000 network drivers for AROS. People with these network cards can now connect to the Internet and communicate with local area networks.

Nick Andrews has also enabled a snapshot function in Wanderer, allowing people to fix windows size and behavior.

Markus Weiss has ported GCC/G++ 4.2.2 to i386 AROS Native. This should help other people developing and porting their software to AROS.

Stanislaw Szymczyk has made huge progress towards AROS self compilation. There are still some glitches to fix, but the day AROS can build itself is near. You can read something about his work at Cogville.

Krzysztof Smiechowicz has completed reviewing AROS API completeness, and now he's working on libraries and other system components. Results are available in our status page.

Randy Vice has quit collecting bounties for AROS: TeamAROS has been closed but all the opened bounties are now managed by a new non-profit organization, Power-2-People. We would like to thank Randy for all the support and time he dedicated to AROS in the past, and give P2P a great welcome. Please keep on supporting AROS through the new bounty system.

Stav aktualizace

Autor:Paolo Besser
Datum:26.07.2008

Mise splněna!

I když je poslední "Stav aktualizace" teprve týden starý, objevily se dvě velké novinky a máme tu nový.

Michal Schulz dokončil port nativního AROSu na základní desku "Samantha" SAM440EP. To je poprvé, kdy je zcela podporována jiná než x86 základní deska, a dělá to z AROSu operační systém, který běží na více platformách, tak jako Linux. ACube Systems, výrobce a prodejce desky SAM440EP přikládá AROS Live CD k jejich vlajkovým produktům. Dřívější kupci Samantha platformy si mohou stáhnout svoji verzi AROSu z Michalovy stránky. Lidé zajímající se o koupi této alternativní platformy ji teď mohou získat za cenu s letní slevou.

Krzysztof Smiechowicz dokončil své úsilí o přezkoumání aktuální úplnosti knihoven a kompatibility s původní AmigaOS 3.1 API, s celkovým skóre 89%. To znamená, že jeden z cílů AROSu je téměř dosažen. Aktuální stav můžeš vidět zde.

Stav aktualizace

Autor:Paolo Besser a Saimon69
Datum:18.07.2008

Poslední aktualizace

Omlouváme se, že "Stav aktualizace" přišel tak pozdě, ale AROS tým velmi tvrdě pracuje "under the hood", aby přinesl lepší operační systém. Níže je spousta zajímavých novinek, o kterých se mluví.

Stanislaw Szymczyk dokončil port linuxem hostované verze na platformu x86-64, a úžasně pomáhá samokompilování AROSu portováním potřebných nástrojů. Ten poslední byl abc-shell a dosahuje neuvěřitelných výsledků.

Krzysztof Smiechowicz kontroluje úplnost AROS API, aby bylo možné sledovat kompatibilitu s AmigaOS a stav celého projektu. Výsledky si můžeš kdykoli prohlédnout na naší aktualizované stavové stránce.

Pavel Fedin skvěle vylepšil funkčnost HDToolBox: oddíl nyní může být přemístěn, či mu může být změněna velikost. Tyto nové funkce však stále potřebují testování. Pavel také naportoval BHFormat a zprovoznil ve Wandereru formátování disků.

Pavel Fedin, Krzysztof Smiechowicz a Tomasz Wiszkowski také tvrdě pracují na našich ata.device a s ATAPI souvisejících souborech, aby se zbavili problémů s kompatibilitou, které znemožňují AROSu na některých konfiguracích správně bootovat.

Michal Schulz stále pracuje na portování AROSu na SAM440EP. Nedávno vydal první pracovní beta verzi, vlastníci SAMu si ji mohou vyzkoušet sami. Nezkoušejte ji na jiných PPC architekturách, nebude fungovat.

Gianfranco Gignina pomohl najít a opravit hodně chyb v Zune, a začal pracovat na přenositelné a více nezávislé verzi Wandereru. Cílem projektu je umožnit jednodušší portování Wandereru i na ostatní AmigaOS platformy.

Máme tu novou, velmi cennou implementaci jazyka E na AROS: je to PortablE a určitě stojí za vyzkoušení!

Nick Andrews píše ovladač pro síťovou kartu Intel Gigabit E1000 na AROS, který umožní připojení k síti velkému množství základních desek, na nichž je tato karta integrována.

Paolo Besser vydal novou verzi jeho distribuce VmwAROS 0.8b, která přináší lepší vzhled a kompatibilitu. Stejně jako v minulosti, VmwAROS je k dispozici ve dvou verzích: live CD, které běží na x86 hardwaru a může být nainstalováno na pevný disk, a virtuální prostředí pro VMware.

Stav aktualizace

Autor:Paolo Besser
Datum:12.04.2008

Distribuce

Nedávno byly vydány dvě AROS distribuce. VmwAROS LIVE! a nová verze WinAROS. První je bootovatelné a instalovatelné předkonfigufované prostředí založené na VmwAROS virtuálním stroji, druhá je QEMU uzpůsobený kompletní virtuální stroj s IDE a aktualizovaným vývojovým prostředím. Podrobnější informace jsou dostupné na naší download stránce. Vyzýváme uživatele a vývojáře aplikací, aby si tyto distribuce stáhli.

Poslední zprávy

Krysztof Smiechowicz a Alain Greppin poskytli veřejnosti binární balíček gcc/g++ 3.3.1 pro architekturu i386 - založený na Fabiových opravách, ke stažení z Archivu. To je samozřejmě dobrá zpráva pro všechny, kdo se zajímají o vývoj a portování softwaru na AROS, ale není jedinou: v Archivu můžeš najít také novou verzi Murks!IDE s podporou pro C++ - nejlepší integrované vývojové prostředí pro AROS, které nám přinesli Krysztof Smiechowicz a Heinz-Raphael Reinke.

Nastal také čas na provedení velkých oprav. Krysztof Smiechowicz začal přezkoumávat úplnost API, zatímco Barry Nelson prozkoumal, protřídil a začal spravovat náš bug tracker. Většina z už opravených chyb byla odstraněna ze seznamu.

Nic Andrews a Alain Greppin konečně implementovali grub2 do AROSu. Nic také na Aros-Exec ukázal snímek obrazovky. Skvělou zprávou je, že uživatelé se mohou konečně zbavit pomalých FFS oddílů a spouštět systémové soubory z SFS oddílů. Tato možnost ještě není doporučována, protože stále existují určité nedostatky v kompatibilitě s některými AROS aplikacemi.

Alain Greppin dokončil AROS DHCP "bounty" s příkazem dhclient. AROS teď může získat IP adresu automaticky. Také naportoval TeXlive.

Tomasz Wiszkowski a Michal Schulz pracují na zdokonalení ata.device. Byla přidána počáteční podpora pro některé chipsety Serial ATA: "SATA řadiče podporující režim dědění operací (legacy operation mode) by nyní měly být funkční (ale to neznamená, že bychom získali podporu AHCI)".

Stav aktualizace

Autor:Paolo Besser
Datum:18.02.2008

Poslední zprávy

Michal Schulz usilovně pracuje na portování AROSu na desku SAM440 od Acube Systems a dosahuje zajímavých výsledků. Zde je několik slov z jeho posledního příspěvku na jeho blogu: "Rozhodl jsem se oddělit jádro (a knihovny nahrávané společně s ním) od uživatelského prostoru. Jádro je nahráno někde v prvních 16MB paměti RAM a pak přemístěno na virtuální adresu v horní části 32-bitového adresového prostoru. Bootstrap loader pracuje stejným způsobem, jakým pracoval x86_64 bootstrap. Celá část paměti nahoru od jádra je pouze pro čtení (read-only) a celá část dolů od jádra je zapisovatelná (writable). Protože jsem od přírody zlý, moje jádro SAM440 AROSu si bude nenasytně brát veškerou paměť pod svým fyzickým umístěním pro sebe. Tato paměť (několik megabajtů) bude použita jako místní úložiště pro kernel a bude zamezeno jakékoli formě přístupu ze strany uživatele."

Nic Andrews pracuje na Wandereru, aby ho zdokonalil a opravil několik otravných chyb. V současné době "trochu přepracovává renderovací kód pro třídu Wanderer iconlist. Průběžným cílem je umožnit vykreslování ikon/pozadí z vyrovnávací paměti tak, že například s použitím kachlového vykreslování (tiled rendering) pro pozadí iconlistu nebude způsobováno znatelné blikání ikon, jak se to dělo doteď". Podrobnější informace o jeho práci jsou zveřejněny na jeho blogu.

Internet jednodušeji

Michael Grunditz oficiálně uvolnil první verzi SimpleMail 0.32 beta pro AROS Research Operating System. SimpleMail má většinu funkcí, které jsou v současných moderních email klientech zapotřebí a stále se dál vyvíjí. Aktuální verze může být stažena z Archivu.

Robert Norris udělal značný pokrok s Travellerem (jeho webový prohlížeč pro AROS založený na Webkitu). Aby všechno správně fungovalo, je stále zapotřebí dokódovat několik chybějících funkcí a knihoven, nicméně jeho port Cairo.library je na dobré cestě a celkem dobře uspěl při zobrazování několika stránek. Opravdu slibné snímky obrazovky byly publikovány na jeho blogu.

Další zprávy

Joao "Hardwired" Ralha nedávno napsal několik dobrých příruček pro AROS. Nicméně nejsou ještě dokončené a on v současné době hledá někoho, kdo mu pomůže. Dostupné dokumenty jsou AROS uživatelská příručka (50% kompletních), AROS příručka pro shell (70%) a AROS instalační příručka (25%). Autor je k dosažení na jeho webu.

Alain Greppin naportoval TeXlive na AROS, ("bounty" dokončeno). Více informací o tomto počinu na jeho webu.

Tomek 'Error' Wiszkowski pracuje na Frying Pan, aplikaci pro vypalování CD/DVD. Na AROS-Exec.org zveřejnil několik snímků obrazovky. Verze 1.3 pro AROS (shareware) může být stažena z webu této aplikace. Aby správně fungovala, opravil také několik chyb v ATA rozhraní AROSu.

... a pro všechny, kdo si toho nevšimli: souborový systém AROS FFS nedávno získal vlastnost pro kontrolu a opravu integrity na vadných oddílech. Už žádné nepoužitelné read-only oddíly!


Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. All rights reserved.
Amiga® is a trademark of Amiga Inc. All other trademarks belong to their respective owners.